Til dato

Kan benyttes til å angi når et kundeforhold ble avsluttet, eller en ansatt sluttet i bedriften.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4125  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.