Bruker i TimeEase

Visualiserer flagget Bruker i Time Ease under feltet Aktørbehandl.

En x vises dersom aktøren skal opprettes som Bruker i Time Ease.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8481  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.