Avg.kode lev.

Avg.kode for leverandøren.

Foreslått når du registrerer ordrer på leverandøren. Dersom du har krysset av for det i leverandørpreferansedialogen, vil den også bli foreslått ved bilagsregistrering. En eventuell avgiftskode i ordrehodet, eller som er overstyrt på ordrelinjene, vil gjelde foran avgiftskoden i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, med mindre det er krysset av der i feltet Overskr. ordre. Det er ikke nødvendig å angi noen avgiftskode på leverandørene med mindre den alltid skal bli benyttet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn SVatNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4718  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode TaxCodeForSupplier
  • Avg.kode lev.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.