Avg.kode kunde

Avg.kode for kunden.

Dersom du har krysset av for det i kundepreferansedialogen, vil den også bli foreslått ved bilagsregistrering. En eventuell avgiftskode i ordrehodet, eller som er overstyrt på ordrelinjene, vil gjelde foran avgiftskoden i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, med mindre det er krysset av der i feltet Overskr. ordre.

Det er ikke nødvendig å angi noen avgiftskode på kundene med mindre den alltid skal bli benyttet, f.eks. i bransjer hvor avgiftsberegningen blir styrt ut fra kunde i stedet for produkt. Dette gjelder for eksempel forlag, som ved salg til bokhandlere skal ha merverdiavgift på nettobeløp uansett om produktet er avgiftspliktig eller avgiftsfritt, mens salg til vanlige kunder bare blir belastet med merverdiavgift dersom produktet er avgiftspliktig etter vanlige regler.

På innenlandskunder som ikke er avgiftspliktig, kan du velge å angi en avgiftskode uten merverdiavgift nummer (eller med avgiftssats 0). Du kan uansett benytte 1 - Ikke avgiftspliktig innenlands i feltet Område for å unnta innenlandskunder fra avgiftsberegninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn CVatNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4065  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode TaxCodeForCustomer
  • Avg.kode kunde
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.