SWIFT-adresse 1

SWIFT-adresse for leverandøren.

Vanligvis angis bankens navn i feltet SWIFT-adresse 1 og resten av adressen i feltene SWIFT-adresse 2-4.

SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) fungerer som et adresseregister for det internasjonale banknettverket. Adressen benyttes i forbindelse med elektronisk overføring av utenlandsbetalinger for å identifisere betalingsmottakers bank.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn SwftAd1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 4101  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.