Lev.nr

Et unikt nummer som identifiserer leverandøren.

Du bør legge leverandørnumrene innenfor intervallet for kontotype 2 (leverandører). Dette intervallet definerer du i tabellen Kontonr-serie. Dermed slipper du å registrere kontotypen når du fører bilag.

Merk: Du kan registrere en, eller flere, avgrensede nummerserie for leverandører i tabellen Kontonr-serie.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn SupNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4046  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.