Send til aktørnr.

Hvem som skal motta varene hvis det er en annen enn det som ligger i feltene for utleveres aktør, kunden, innleveres og oss.

Foreslått når du registrerer ordrer på kunden/leverandøren (sluttleveringsadresse eller oppsamlingssentral).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn ShpActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12802  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør ShipToAssociate
  • Send til aktørnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.