Utleveres til aktørnr

Hvem som skal motta varene hvis det er en annen enn kunden.

Kun brukt for transaksjonstypene 1 - Salg, 2 - Utleie og 3 - Utlån. Foreslått når du registrerer ordrer for kunden.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn DelToAct Navnet på databasefeltet.
Nummer 4071  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør SendToAssociate
  • Utleveres til aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.