Innleveres til aktørnr

Hvem varene skal bli levert til fra leverandøren.

Kun i bruk ved transaksjonstype 6 - Innkjøp. Feltet blir foreslått ved registrering av ordrer mot leverandøren.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn DelFrAct Navnet på databasefeltet.
Nummer 4333  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør SendInToAssociate
  • Innleveres til aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.