Uts.prispåslag %

Prosentsats som du vil at salgsprisen skal øke med.

Det du legger i feltene Pris fra lev.nr og Uts.prispåslag % blir foreslått i ordrehodet. Utsalgspriser til bestemte kunder eller på bestemte ordrer beregnes som innkjøpspris fra angitt leverandør tillagt et prosentpåslag. Kostprisen blir samtidig satt lik innkjøpsprisen.

Utsalgspriser kan også bli beregnet ut fra andre priser via feltene for utsalgsprisgrunnlag og utsalgsprispåslag i tabellen Pris- og rabattmatrise.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn SPrAdd Navnet på databasefeltet.
Nummer 5723  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.