Purregebyr

Purregebyret for kunden.

Purregebyret kommer alltid i valutaen for landet som ligger i feltet Landnr på kunden i tabellen Aktør. Hvis feltet Landnr i tabellen Aktør er blankt, blir standard Landnr i tabellen Bedriftsopplysninger benyttet.

Feltet Purregebyr i tabellen Aktør kan brukes til å overstyre verdien som ligger i feltet Purregebyr tabellen Purrebrev, for å få purregebyret i kunden sin valuta. Hvis du bruker denne muligheten, blir det samme purregebyret brukt på alle purrebrevene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn Fee Navnet på databasefeltet.
Nummer 13867  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.