Produksjonstid

Hvor lang tid det tar å produsere en vare.

Produksjonstid blir brukt i beregning av total leveringstid. Feltet blir foreslått ved utfylling av feltet Lev.nr i tabellen Leveringsalternativ og feltet Normal lev. i tabellen Lagersaldo.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn ProdTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 11595  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.