Pris fra lev.nr

Leverandørnummer priser skal hentes fra.

Det du legger i feltene Pris fra lev.nr og Uts.prispåslag % blir foreslått i ordrehodet. Utsalgspriser til bestemte kunder eller på bestemte ordrer beregnes som innkjøpspris fra angitt leverandør tillagt et prosentpåslag.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn PrSup Navnet på databasefeltet.
Nummer 5722  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør PriceFromSupplier
  • Pris fra lev.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.