Tidligere lev.nr

Når du bytter leverandørnummer, blir det gamle nummeret tatt vare på i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn OldSNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7190  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.