Tidligere kundenr

Når du bytter kundenummer, blir det gamle nummeret tatt vare på i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kundenr Heltall
SQL-navn OldCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7189  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.