Postgiro

Postgironummer til aktøren.

Dette er aktuelt hvis du vil skrive ut ferdig utfylte postgiroblanketter i forbindelse med purrebrev, rentenotaer og remittering, eller hvis du bruker elektronisk remittering. Du kan avgrense remitteringen til aktører hvor minst ett av feltene Bankkonto eller Postgiro av er utfylt. Da må du krysse av i feltet Remitter hvis gironr under feltet Betalingsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: For leverandører som du remitterer via elektronisk betalingsformidling, du registrere korrekt postgironummer. Hvis ikke blir de remittert ved direkte utbetaling. (Dette er avhengig av innstillinger i Z Data).
Merk: Postgironummer kan valideres i henhold til ulike regler. Valideringen bestemmes under feltet Landbehandl. i tabellen Land.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn PGiro Navnet på databasefeltet.
Nummer 4085  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.