Betalingsbet. kunde

Betalingsbetingelsen for kunden.

Betalingsbetingelsen blir foreslått når du registrerer ordrer, og på bilagslinjene når du debiterer kunder. Feltet for betalingsbetingelse refererer til tabellen Betalingsbetingelse, hvor det angis hvor mange kredittdager/måneder kunden skal få, eventuelt også kontantrabatter.

Hvis du ikke har registrert betalingsbetingelser på kunden, blir Std. betalingsbet. hentet fra tabellen Bedriftsopplysninger ved nyregistrering av ordre, og ved EDI-import av ordre.

Beregne forfall

Betalingsbetingelsen blir lagt til grunn når du skal beregne forfallsdatoer på fakturaer og bilagslinjer. Du kan overstyre forfallsdatoen på ordrene og bilagslinjene, eller senere på de åpne postene. Hvis ikke noen annen betalingsbetingelse er angitt, vil en eventuell Std. betalingsbet. under Bedriftsopplysninger benyttes for å beregne forfallsdatoer. Hvis ingen betalingsbetingelser er angitt, blir kontant ved fakturering, og netto pr. 30 dager på bilagslinjene brukt.

Betalingsbetingelse tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 6.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsbetingelse i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsbetingelse Heltall
SQL-navn CPmtTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4082  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Betalingsbetingelse PaymentTermsForCustomer
  • Betalingsbet. kunde
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.