Personsøker

Personsøkernummeret til aktøren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Telefonnr Tekst (20)
SQL-navn Pers Navnet på databasefeltet.
Nummer 4043  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.