Stillingsbrøk

Dette feltet blir benyttet i timeregistreringsmodulen for å generere timesaldo, og vil beregne et fradrag i forhold til timegruppens normaltid i %.

Skal du for eksempel registrere en 80% stilling i forhold til normaltiden, registrerer du -20 i dette feltet. Normaltiden for hver periode blir da fratrukket med 20%. En positiv verdi i feltet øker tiden i forhold normaltiden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn NrmTDisc Navnet på databasefeltet.
Nummer 12365  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.