Nytt lev.nr

Nytt leverandørnummer for en eksisterende leverandør.

Systemansvarlig kan bytte leverandørnummeret ved å fylle ut feltet Nytt lev.nr. Deretter markerer du eller gjør et utvalg på aktørene med verdi i feltet Nytt lev.nr, og kjører behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer. Behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer oppdaterer alle fremmednøkler som inneholder feltet Lev.nr, i alle tabeller som refererer til dem. Visma Business håndterer også tilfellet hvor 2 numeriske nøkler bytter til hverandre sine verdier.

Det gamle nummeret blir tatt vare på i feltet Tidligere lev.nr.

Benytter du felles tabeller for Aktør, Hovedbokskonto eller Produkt, kan du ikke benytte funksjonen med å bytte nummer. Denne funksjonen behandler bare transaksjoner i det aktive firmaet og ikke i de øvrige firmaer som benytter samme tabell. Feltet bør derfor bli adgangsregulert til ikke å være synlig for alle.

Merk: Hvis du benytter deg av felles tabeller blir transaksjoner og kundenummer endret i andre tabeller for alle databaser som har denne tabellen felles.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn NwSNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7365  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.