Nytt kundenr

Nytt kundenummer for en eksisterende kunde.

Systemansvarlig kan bytte kundenummeret ved å fylle ut feltet Nytt kundenr. Deretter markerer du eller gjør et utvalg på aktørene med verdi i feltet Nytt kundenr, og kjører behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer. Behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer oppdaterer alle fremmednøkler som inneholder feltet Kundenr, i alle tabeller som refererer til dem. Visma Business håndterer også tilfellet hvor 2 numeriske nøkler bytter til hverandre sine verdier.

Det gamle nummeret blir tatt vare på i feltet Tidligere kundenr. Hvis du bytter til samme kundenr på flere rader i tabellen Aktør via feltet Nytt kundenr og lagrer, skal feltet Kundenr bli blanket ut på alle radene unntatt den første.

Benytter du felles tabeller for Aktør, Hovedbokskonto eller Produkt, kan du ikke benytte funksjonen med å bytte nummer. Denne funksjonen behandler bare transaksjoner i det aktive firmaet og ikke i de øvrige firmaer som benytter samme tabell. Feltet bør derfor bli adgangsregulert til ikke å være synlig for alle.

Merk: Hvis du benytter deg av felles tabeller blir transaksjoner og kundenummer endret i andre tabeller for alle databaser som har denne tabellen felles.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kundenr Heltall
SQL-navn NwCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7364  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.