Navn

Navnet på aktøren.

Aktørene blir sortert etter den første bokstaven i navnet når du vil ha en alfabetisk liste. Hvis du ønsker å sortere aktørene i en annen rekkefølge, må du bruke feltet Kortnavn.

Merk: Har du vært uheldig å slettet navnet til aktøren så ligger det originale navnet som ble lagt inn første gangen i feltet Kortnavn. På denne måten kan du rette opp igjen navn som er slettet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4029  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.