Maks. direkte debit. beløp

Maksimalt direkte debiteringsbeløp pr. post.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn MaxDebAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 5509  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.