Matchingsmet. kunde

Matchingsmetoden for kunden.

Merk: Hvis du ikke legger noe i dette feltet, gjelder matchingsmetoden angitt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Uansett hvilken av de 4 metodene du velger, kan du matche poster manuelt ved å gå inn i tabellen for Åpen kundepost eller Åpen leverandørpost, markere postene som skal matche, og velge et av behandlingsvalgene for matching av poster. Ved metode 2, 3 eller 4 vil Visma Business dessuten forsøke å matche poster automatisk under oppdatering av bilag.

Matchingsmetoden kan også bli overstyrt på de enkelte kundene/­leverandørene. 5 har samme betydning som om feltet ikke er utfylt, unntatt i ­tabellen Aktør, hvor blankt felt betyr at matchingsmetoden under Bedriftsopplysninger skal gjelde.

Merk: Lar du dette feltet være tomt blir det ikke produsert åpne poster.
Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Manuelt
Velges når Visma Business skal oppbevare åpne kunde- og leverandørposter. Men hvis du ikke ønsker automatisk matching på dato, beløp eller referanser under oppdatering av bilag, må matchingen skje via behandlingsvalgene for matching, i tabellene med åpne kunde- og leverandørposter.
2 - Stigende dato
Poster blir forsøkt matchet mot den eller de eldste postene for vedkommende kunde eller leverandør. Matchingen fortsetter helt til det ikke er noe restbeløp igjen på posten, eller at det ikke er flere å matche mot (og i så fall vil restbeløpet bli lagt igjen i tabellen for åpne poster). Hvis flere poster har samme dato, blir de matchet etter stigende journalnummer og revisjonsnummer, det vil si i den rekkefølgen transaksjonene ble produsert/bilagene registrert.
3 - Samme beløp
Matching vil skje mot den eldste posten med samme beløp. Hvis det ikke er noen post med eksakt samme beløp og motsatt fortegn, blir ikke posten matchet når den blir oppdatert.
4 - Oppgitte referanser
Postene skal matche mot poster som blir valgt eksplisitt under bilagsregistreringen. Slike referanser angis i motreferansefeltet på bilagslinjen eller i tabellen Motreferanse, som du kan velge å koble til bilagslinjene. Fra disse feltene kan du også gjøre oppslag på åpne poster, stille deg på ønsket rad, eventuelt markere flere, og trykke Ctrl+Enter. Det er ikke nødvendig å ha fylt ut kundenummer eller leverandørnummer på bilagslinjen. Hvis kontotype ikke er oppgitt, vil Visma Business først gjøre oppslag på åpne kundeposter, og deretter hvis motreferanse er angitt på åpne leverandørposter, for å fylle ut kundenummer eller leverandørnummer til debet eller kredit på bilagslinjen. Visma Business fyller også ut valutanummer, valutakurs og beløp i aktuell valuta og standard valuta på bilagslinjen hvis ikke beløp allerede er oppgitt, og trekker fra en eventuell kontantrabatt.
5 - Ikke oppbevar åpne poster
Selv om du normalt ønsker å oppbevare åpne poster, kan det være at du ikke ønsker det på for eksempel diversekunder, og denne matchingsmetoden kan da velges på slike kunder.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Matchingsmet. Heltall
SQL-navn CustMaMt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4598  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.