Lev.tid

Antall dager det tar for din leverandør å levere varene, ekskl. transporttid som registreres i eget felt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn DelTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6324  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.