Rentesats

Rentesats som benyttes for kunden.

Du kan overstyre rentesatsen på de enkelte postene. Hvis ingen av satsene er oppgitt, benyttes rentesatsene definert i tabellen Land.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn IntRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4096  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.