Inf.kategori

Gruppe som aktøren tilhører.

Informasjonskategori tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 8.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Informasjonskategori i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Informasjonskategori Heltall
SQL-navn InfCat Navnet på databasefeltet.
Nummer 4106  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.