Opplysning 6

Tilleggsinformasjon om aktøren.

Til fri benyttelse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf6 Navnet på databasefeltet.
Nummer 4123  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.