Inngående faktura avvikstoleranse %

Tillatt avvikstoleranse i % for leverandørfakturaer.

Feltet gir mulighet til å spesifisere for hver leverandør den tillatte avvikstoleransen i % mellom leverandørfakturaen og det opprinnelige innkjøpsordrebeløpet i Visma Business. Kun verdier mellom 0 og 100 er tillatt. Hvis flagget Tillat ikke avvik er markert vil ordrematch-behandlingen ignorere verdien i dette feltet, og foreligger det et avvik i beløp vil ordrelinjen bli flagget som utenfor avvikstoleranse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn IIDvTlP Navnet på databasefeltet.
Nummer 17969  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.