IBAN

Firmaets IBAN-kontonummer.

I tillegg må du fylle ut feltene Bankfilial eller SWIFT-kode. Hvilke felter du skal fylle ut avhenger av mottaker landets krav ut over IBAN og dette kan banken eller din leverandør svare på.

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for kontonumre, som kan brukes i forbindelse med betalinger til og fra utlandet. På betalingsforslag til utenlandske leverandører er prioritetsrekkefølgen for hvilket kontonummer som benyttes: IBAN, Bankkonto og Postgiro, det første som er utfylt vil bli brukt (hvis ikke et kontonummer finnes på den åpne posten).

Merk: IBAN-nummeret benytter feltet IBAN-lengde i tabellen Land ved validering. Ønskes ikke validering kan Unntas IBAN kontroll markeres under feltet Landbehandl.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn IBAN Navnet på databasefeltet.
Nummer 17729  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.