Girotype

Definerer tilgjengelig informasjon på giro som brukes til betaling.

Benyttes Visma.net AutoPay for utgående betalinger, kan forskjellige koder angis her for danske leverandører for å bestemme hvilket betalingsformat som skal brukes.

Gyldige koder:
  • 04 - Danish Inpayment Form type 04
  • 71 - Danish Inpayment Form type 71
  • 73 - Danish Inpayment Form type 73
  • 75 - Danish Inpayment Form type 75

Bankgirotype tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 206.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Bankgirotype i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankgirotype Heltall
SQL-navn GiroTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 17730  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.