Hovedb.konto lev.

Hovedbokskonto leverandøren er koblet til.

Hvis feltet ikke er utfylt, vil verdien i stedet hentes fra feltet Leverandørkonto i tabellen Bedriftsopplysninger. Det er også mulig å angi hovedbokskontonummer for intervaller av leverandørnummer i tabellen Kontonr-serie.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn SupAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4063  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GeneralLedgerAccountForSupplier
  • Hovedb.konto lev.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.