Flytgruppe

Brukt og oppdatert av Visma Document Center for å definere leverandørens forhåndsdefinerte flytgruppe.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn FlGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12673  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Flytgruppe FlowGroup
  • Flytgruppe
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.