Sp.avg. fritak

Dersom du bruker spesialavgift, kan du frita ordrene fra dette.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ingen spesialavgift
Ingen spesialavgift.
2 - Kun spesifisering på faktura
Kun spesifisering på faktura.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sp.avg. fritak Heltall
SQL-navn ExSpc Navnet på databasefeltet.
Nummer 4067  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.