Ans.nr

Et unikt nummer som identifiserer den ansatte.

Merk: Du kan registrere en eller flere avgrensede nummerserie for ansatte i tabellen Kontonr-serie.

Ansatt-roller

Ansatte kan ha ulike roller rundt om i tabellene, som for eksempel:
  • Ansvarlig for en kunde, en ordre, en ansvarsenhet (avdelingsleder, prosjektleder), et produkt, et leveringsalternativ, et lager, en ressurs eller et driftsmiddel.
  • Selger overfor en kunde eller en salgsordre.
  • Innkjøper for en leverandør eller en innkjøpsordre, et produkt, et leveringsalternativ eller et driftsmiddel.
  • Attestasjonsansvarlig for en leverandør eller en åpen leverandørpost (inngående faktura).
  • Deltaker på en ordre eller et bilag (for eksempel utført arbeid).

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
SQL-navn EmpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4047  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.