EBF separator

Skilletegn ved betaling av samlefakturaer.

Feltet brukes av enkelte EBF-systemer ved remittering og innlesning av OCR.

Ved direkte remittering og innlesing av OCR data så kan du styre skilletegnene på samletransaksjoner pr. leverandør/kunde.

Ved utlegging av data via EBF-systemet på samlefakturaer, blir verdien i dette feltet benyttet til skilletegn mellom fakturanumrene.

Hvis du registrerer ett tegn betyr det at dette tegnet blir benyttet for å skille fakturanumrene. Hvis du registrerer to tegn betyr det at hvert fakturanummer blir lagt mellom disse to tegnene. Hvis du registrerer tre tegn betyr det at hvert fakturanummer blir lagt mellom det første og siste tegnet og det midterste blir benyttet som et tilleggsskilletegn mellom fakturaene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF separator Tekst (3)
SQL-navn EftSep Navnet på databasefeltet.
Nummer 13018  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.