Dekl.kode

Ved betaling til utlandet, registreres deklarasjonskoden i henhold til nasjonale regler i dette feltet.

Angitt deklarasjonskode blir standard for aktøren. Verdien i feltet blir automatisk kopiert til tabellen Bilag. Er det en kunde/leverandør med både debet og kredit, er det kreditkunden som blir kopiert over til tabellen Bilag.

EBF deklarasjonskode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 131.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF deklarasjonskode i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF deklarasjonskode Heltall
SQL-navn EFT3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 13769  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Deklarasjonskode DeclarationCode
  • Dekl.kode
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.