EBF avg.kode

Standard EBF avgiftskode for aktøren.

Verdien i feltet blir automatisk kopiert til tabellen Bilag. Er det en kunde/leverandør med både debet og kredit, er det kreditkunden som blir kopiert over til tabellen Bilag.

EBF-avgiftskode på leverandør blir brukt til å sette opp behandling av bankgebyr ved remittering. Følgende verdier er gyldige:

Verdi Innland Utland
0. Standard OUR BEN
1. Betaler alle gebyr OUR OUR
2. Innlandsgebyr OUR BEN OUR BEN
3. Utlandsgebyr BEN OUR BEN OUR
4. Ingen gebyr BEN BEN BEN BEN

Verdien i feltet EBF avg.kode vil bli kopiert fra aktøren til bilagslinjer og videre til åpne leverandørposter. Når du genererer et betalingsforslag, vil verdien bli overført til feltet Utenl. omk. i tabellen Betalingslinje og bli tatt hensyn til i forbindelse med betaling. Hvis betalingslinjen har verdien "0" i feltet EBF avg.kode og bankpartner har en verdi fra 1-4 i feltet Std. EBF avg.kode, vil verdien fra bankpartneren gjelde.

Visma.net AutoPay og Visma AutoPay vil kopiere feltet Tekst fra tabellen Tekst inn i feltet Utenl. omk. på raden i tabellen Betalingslinje. Hvis teksten ikke eksisterer, eller det er markert for Numerisk omkostningskode under EBF-behandling, vil den numeriske verdien fra EBF avg.kode bli kopiert i stedet.

EBF avgiftskode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 130.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF avgiftskode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF avgiftskode Heltall
SQL-navn EFT2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 13768  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.