Leveringsprioritet

Leveringsprioritet for kunden.

Når utskrift av plukklister og lignende, kan du velge å sortere på dette feltet.

Leveringsprioritet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 68.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Leveringsprioritet i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Leveringsprioritet Heltall
SQL-navn DelPri Navnet på databasefeltet.
Nummer 4073  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.