Lev.beskjedsinterv.

Minste antall dager mellom hver gang kunden skal bli tatt med ved utskrift av leveransebeskjeder.

Når det ikke er oppgitt noe intervall, blir kunden tatt med ved hver utskrift.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn DelIntv Navnet på databasefeltet.
Nummer 6386  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.