Kundeprisgr. 3

Sett like priser og rabatter/tillegg til en gruppe kunder.

Kunder kan tildeles til en eller flere kundeprisgrupper i tabellen Aktør. Feltet blir benyttet ved oppslag i pris og rabattmatrisen.

Kundeprisgruppe 3 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 146.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Kundeprisgruppe 3 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kundeprisgruppe 3 Heltall
SQL-navn CustPrG3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 8669  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.