Motkonto lev.

Konto som vil bli foreslått som motkonto for leverandøren under bilagsregistrering.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn SAgAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4789  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto CrossGeneralLedgerAccountForSupplier
  • Motkonto lev.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.