CRM ID

Benyttes av integrasjonen mot Sales Office og SuperOffice, ved synkronisering av data med Visma Business.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn SOLink Navnet på databasefeltet.
Nummer 8422  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.