Bankpartnernr

Benyttes ved remittering for å avgrense hva som blir remittert til en bankpartner.

Ved kjøring av behandlingsvalget Lag betalingsforslag kan du angi om bankpartner skal hentes fra leverandøren.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn BPartNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12934  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bankpartner BankPartner
  • Bankpartnernr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.