Bankkonto

Bankkontonummer som benyttes hvis du vil skrive ut ferdig utfylte bankgiroblanketter i forbindelse med purrebrev, rentenotaer og remittering, eller hvis du bruker elektronisk remittering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn BGiro Navnet på databasefeltet.
Nummer 4084  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.