AutoInvoice operatørnr

Definerer elektronisk rute gjennom AutoInvoice.

Brukes for å tvinge dokumentet gjennom et bestemt nettverk (operatør), som et alternativ til å la AutoInvoice finne den beste tilgjengelige ruten i henhold til rutingsreglene.
Merk: Operatør er ikke i bruk ved fakturering hvis ikke parameteren Angi operatørkode ved sending av faktura er valgt under feltet Aktørbehandl. 2.

Feltet har oppslag mot tabellen AutoInvoice operatør.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn AuInOpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16499  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
AutoInvoice operatør AutoInvoiceOperator
  • AutoInvoice operatørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.