AutoInvoice endepunkt-skjema

Definisjon av hvilken type verdi som har blitt satt i feltet AutoInvoice endepunkt-ID. Hvis ingenting satt vil ikke AutoInvoice endepunkt-ID bli brukt. Verdien må være skjemanavn-koden fra "Electronic Address Scheme (EAS)".

Tabell 1. Party identification code list
Scheme code Registry
0002 System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIRENE
0007 SE organisationsnummer
0009 SIRET-CODE
0037 FI OVT - LY-tunnus
0060 D-U-N-S Number
0088 EAN Location Code
0096 Danish Chamber of Commerce scheme
0097 FTI - Ediforum Italia
0106 Association of Chambers of Commerce and Industry in the Netherlands Scheme
0130 Directorates of the European Commission
0135 SIA Object Identifiers
0142 SECETI Object Identifiers
0151 Australian Business Number (ABN) Scheme
0183 Swiss Unique Business Identification Number (UIDB)
0184 DIGSTORG
0190 Dutch Originator's Identification Number
0191 Centre of Registers and Information Systems of the Ministry of Justice
0192 Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene
0193 UBL.BE party identifier
0195 Singapore UEN identifier
0196 Kennitala - Iceland legal id for individuals and legal entities
0198 ERSTORG
0199 Global legal entity identifier (GLEIF)
0200 Legal entity code (Lithuania)
0201 Codice Univoco Unità Organizzativa iPA
0202 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
0204 Leitweg-ID
9901 Danish Ministry of the Interior and Health
9906 Ufficio responsabile gestione partite IVA
9907 TAX Authority
9910 Hungary VAT number
9913 Business Registers Network
9914 Österreichische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
9915 Österreichisches Verwaltungs bzw. Organisationskennzeichen
9918 SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL, TELECOMMUNICATION S.W.I.F.T
9919 Kennziffer des Unternehmensregisters
9920 Agencia Española de Administración Tributaria
9922 Andorra VAT number
9923 Albania VAT number
9924 Bosnia and Herzegovina VAT number
9925 Belgium VAT number
9926 Bulgaria VAT number
9927 Switzerland VAT number
9928 Cyprus VAT number
9929 Czech Republic VAT number
9930 Germany VAT number
9931 Estonia VAT number
9932 United Kingdom VAT number
9933 Greece VAT number
9934 Croatia VAT number
9935 Ireland VAT number
9936 Liechtenstein VAT number
9937 Lithuania VAT number
9938 Luxemburg VAT number
9939 Latvia VAT number
9940 Monaco VAT number
9941 Montenegro VAT number
9942 Macedonia, the former Yugoslav Republic of VAT number
9943 Malta VAT number
9944 Netherlands VAT number
9945 Poland VAT number
9946 Portugal VAT number
9947 Romania VAT number
9948 Serbia VAT number
9949 Slovenia VAT number
9950 Slovakia VAT number
9951 San Marino VAT number
9952 Turkey VAT number
9953 Holy See (Vatican City State) VAT number
9955 Swedish VAT number
9956 Belgian Crossroad Bank of Enterprises
9957 French VAT number
9958 German Leitweg ID

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene AutoInvoice endepunkt-skjema Tekst (10)
SQL-navn AiEpSc Navnet på databasefeltet.
Nummer 18049  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.