AutoInvoice endepunkt-ID

Må inneholde mottaker-ID som brukes til elektronisk levering via Visma.net AutoInvoice, kun numeriske tegn. Dette utelukker skjemaet (verdien før og inkludert kolon). Unntaket er når mottaker-ID er identisk med Org.nr, hvor ingen verdi skal angis i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene AutoInvoice endepunkt-ID Tekst (40)
SQL-navn AiEpId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18048  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.