Attestasjonsbeløpsgrense

Feltet er beregnet for bruk i tredjepartsprodukter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn AttAmLmt Navnet på databasefeltet.
Nummer 12674  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.