Mal-aktørnr

Aktør som skal brukes som mal for denne aktøren.

Når du angir et aktørnummer i dette feltet, kopieres verdier fra denne aktøren til aktuell aktør. Felter som allerede er utfylt, blir ikke overskrevet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8728  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør AssociateTemplate
  • Mal-aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.